Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Tư vấn online
0903499699
inteclinh1961@gmail.com
Hotline: 0903499699

Bản đồ

Thống kê truy cập

Hiện tại :87
Tổng số :448264
Dự án đã triển khai
No. Tên hợp đồng và thời gian thực hiện Tên chủ dự án Nội dung cung cấp chủ yếu

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

1 Âu thuyền TẮC THU - Cà Mau.
Cửa quay 
BxH=16m x 6m 
Năm 2003
Chi nhánh tổng công ty Sông Hồng tại thành phố HCM. 08 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực kéo đẩy max 10 tấn
•    Hành trình 2000mm
•    Đường kính xi lanh: 140 mm
•    Đường kính cần: 80 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Crom-Nickel
2
Hồ chứa nước SÔNG TRÂU – Ninh Thuận
Cửa Cung BxH = 6 m x 6 m;
Ban quản lý thuỷ lợi tỉnh Ninh Thuận
Năm 2004 
Công ty Cổ Phần Thiết bị Thuỷ Lợi - Tổng công ty Cơ Khí Điện thuỷ lợi AGRIMECO 04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 24,5 tấn
•    Hành trình 4000 mm
•    Đường kính xi lanh: 180 mm
•    Đường kính cán: 110mm
•    Cần xi lanh  mạ phủ Crom-Nickel.
3
Hồ chứa nước BUON JOONG – Đắc Lắc.
Cửa van cung BxH=5mx6m 
Năm 2005
Ban Quản Lý 413
Bộ NN&PTNT
Công ty cố phần Bình Triệu

 
04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng   13,5 tấn
•    Hành trình  3380mm
•    Đường kính xi lanh 125 mm
•    Đường kính cán: 80mm
•    Cần xi lanh Phủ  gốm Ceramix
4
 
Công trình ngăn mặn giữ ngọt THẢO LONG – Huế
Cửa lật
B x H = 33m x 5m 
Năm 2005
Ban quản lý 408 – Bộ NN&PTNT
Công ty Sông Thu – Đà Nẵng 

 
Xi lanh thuỷ lực .
•    Lực nâng 50 tấn
•    Hành trình 4800mm
•    Đường kính xi lanh: 250 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Crom-Nickel
Công trình ngăn mặn giữ ngọt THẢO LONG – Huế
Cửa lật
B x H = 33m x 5m 
Năm 2005
Ban quản lý 408 – Bộ NN&PTNT
Công ty Sông Thu – Đà Nẵng 

 
05 trạm nguồn thuỷ lực, 05 hệ thống đường ống thép không rỉ và phụ kiện các loại.
Công trình ngăn mặn giữ ngọt THẢO LONG – Huế
Cửa lật
B x H = 33m x 5m 
Năm 2005
Ban quản lý 408 – Bộ NN&PTNT
Công ty Sông Thu – Đà Nẵng
 
 
Lắp đặt toàn bộ hệ thống thuỷ lực của 09 cửa lật tại công trình Thảo Long
5
Công trình ngăn mặn giữ ngọt THẢO LONG – Huế
Cửa lật
B x H = 33m x 5m  
Năm 2005
 
Ban quản lý 408 – Bộ NN&PTNT
Chi nhánh tổng công ty Sông Hồng tại thành phố HCM.

 
Xi lanh thuỷ lực và 03 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 24 tấn
•    Hành trình 3600mm
•    Đường kính xi lanh: 200 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Crom-Nickel
6
Hồ chứa nước IAMBLA – Đắc Lắc.
Cửa van cung
B x H = 5 m x 6 m 
 
Ban Quản Lý 413
Bộ NN&PTNT
Công ty Cổ phần Thiết Bị Thuỷ Lợi

 
•    06 Xi lanh thuỷ lực và 03 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 24 tấn
•    Hành trình 4200 mm
•    Đường kính xi lanh: 200 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Crom-Nickel
7
Công trình kiểm soát triều Bình Lơi TP Hồ Chí Minh
Cửa lật
B x H = 20m x 6m
Năm 2006
 
Công ty thoát nước thành phố HCM
Công ty cổ phần đàu tư và xây dựng thuỷ lợi Tiền Giang
02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 115 tấn
•    Hành trình 6000mm
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
8
Công trình kiểm soát triều RạchLăng
TP Hồ Chí Minh.

Của lật
B x H = 20m x 6m  
Năm 2006
 
Chi nhánh tổng công ty Sông Hồng tại thành phố HCM. 02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 115 tấn
•    Hành trình 6000mm
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
9 Công trình thuỷ lợi Hà Đông.
Ban Quản Lý Sông Nhuệ
Bộ NN&PTNT
Công ty Cổ phần Thiết Bị Thuỷ Lợi

 
02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 115 tấn
•    Hành trình 7100 mm
•    Đường kính xi lanh: 250 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
10
Công trình thuỷ lợi Định Bình
Cửa van cung xả tràn.
 
Bộ NN&PT NT (MARD).
Công ty cổ phần cơ khí 276

 
•    12 Xi lanh thuỷ lực,06 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 95 tấn
•    Hành trình xi lanh 6600 mm
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 180 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic.
11
Công trình thuỷ lợi Sông Ray
Cửa van cung
 
Bộ NN&PT NT (MARD).
Công ty Cổ Phần thiết bị thuỷ lợi

 
•    06 Xi lanh thuỷ lực và 03 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 130 tấn
•    Hành trình xi lanh 7200 mm
•    Đường kính xi lanh: 360 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic.
 
 
12
 
  Công trình thuỷ lợi NƯỚC TRONG

Cửa van cung xả tràn.
Năm 2010  
.
 
  Bộ NN&PT NT (MARD).
Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Lắp 276
    10 Xi lanh thuỷ lực và 05 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 130 tấn
•    Hành trình xi lanh 7100 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 220 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic.
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
   Công trình thuỷ lợi NƯỚC TRONG
Cửa van cung xả sâu.
Năm 2010 
  Bộ NN&PT NT (MARD).
Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Lắp 276. 
    02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 23 tấn
•    Hành trình xi lanh 3750 mm
•    Đường kính xi lanh: 180 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic.
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 13
 Công trình thuỷ lợi VĂN PHONG
Cửa van cung xả tràn
Năm 2011  
  
 
 Bộ NN&PT NT (MARD).
Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Lắp 276
    20 Xi lanh thuỷ lực và 10 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 55 tấn
•    Hành trình xi lanh 5200 mm
•    Đường kính xi lanh: 250 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic.
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 14    Công trình thủy lợi cửa Âu thuyền Cống Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An
Năm 2013    
  Sở NN&PTNT Nghệ An
BQLDA Cống Nam Đàn
  04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 32 tấn
•    Hành trình xi lanh 1700 mm
•    Đường kính xi lanh: 180 mm
•    Đường kính cần: 100 mm
Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic.
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 15
Công trình chống ngập Rạch Thủ Đức
Năm 2013  
    
 
  BộNN&PTNT (MARD).
Công ty Cổ Phần thiết bị thuỷ lợi
 04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 97 tấn
•    Hành trình xi lanh 6700 mm
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cần: 140 mm
Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 16
Công trình chống ngập Rạch Ông Dầu
Năm 2013  
 Bộ NN&PTNT (MARD).
Chi nhánh tổng công ty Sông Hồng tại thành phố HCM.
  
   04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 71 tấn
•    Hành trình xi lanh 6250 mm
•    Đường kính xi lanh: 250 mm
•    Đường kính cần: 140 mm
Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 17  
  Công trình chống ngập Rạch Rạch Đá
Năm 2013  
  Bộ NN&PTNT (MARD).
Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Thiên Ấn   
 04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 71 tấn
•    Hành trình xi lanh 6250 mm
•    Đường kính xi lanh: 250 mm
•    Đường kính cần: 140 mm
Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 
 18   Công trình chống ngập Ruột Ngựa
Năm 2014 
   UBND Quận 8     02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 100 tấn
•    Hành trình xi lanh 6100 mm
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cần: 140 mm
Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 19
 Công trình giao thông đường thuỷ RẠCH CHANH – LONG AN  
  
  BQL Các Dự Án Đường thuỷ Nội địa Phía Nam
   
 04 Xi lanh thuỷ lực cửa van phẳng, 04 xy lanh thuỷ lực cửa van NET và 02 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 90 tấn
•    Hành trình xi lanh 12800 mm
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cần: 140 mm
Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic
Xuất xứ:
Xi lanh: Iotti - Italy
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 20
  Công trình ngăn mặn CỐNG VÀM ĐÌNH – CÀ MAU 
Năm 2014  

  
  Công ty Cổ phần Việt Tân Giang   02 Xi lanh thuỷ lực cửa van sập, 01 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 40 tấn
•    Hành trình xi lanh 8200 mm
•    Đường kính xi lanh: 200 mm
•    Đường kính cần: 110 mm
Cần xi lanh mạ phủ crom niken
Xuất xứ:
Xi lanh: Sighinolfi - Italy
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 21
Công trình ngăn mặn đê ven sông Tiền, cống Tân Phú, cống Bến Rớ thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre    
 
  Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực - PEC    Xuất xứ:
Tời thủy lực: Tổ hợp tron nước. Thiết bị hộp số, motor và phanh thủy lực nhập khẩu Italy. Tang tời và bệ đỡ chế tạo trong nước
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 22  Công trình ngăn mặn CỐNG HUYỆN KỆ - BẠC LIÊU 
Năm 2014  
  Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276
   
 02 Xi lanh thuỷ lực cửa van sập, 01 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 110 tấn
•    Hành trình xi lanh 7500 mm
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic
Xuất xứ:
Xi lanh: Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 23
 Công trình ngăn mặn CỐNG KÊNH CỤT – KIÊN GIANG
Năm 2016 
  
   
 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276  02 Xi lanh thuỷ lực cửa van sập, 01 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 100 tấn
•    Hành trình xi lanh 5950 mm
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 180 mm
Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic
Xuất xứ:
Xi lanh:  Vremac – Hà Lan
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 24  
Công trình ngăn mặn: Dự án Sửa chữa, thay thế cửa van các cống vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để đóng mở chủ động

  
 
     BộNN&PTNT (MARD).
BQL Đầu  tư và xây dựng thủy lợi 10
  Xuất xứ:
Xi lanh:  Sighinolfi - Italy
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 25  Cống XUÂN HÒA      Liên danh Cty CP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang và Công ty CP Công nghệ Công nghiệp INTEC    06 Xi lanh thuỷ lực cửa van sập, 01 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 20 tấn
•    Hành trình xi lanh 8900 mm
•    Đường kính xi lanh:180mm
•    Đường kính cần: 110 mm
Cần xi lanh thép không gỉ mạ phủ crom
 26
 Cống LÁNG THÉ và cống CÁI HÓP   

 
 Cty CP Sông Hồng Sài Gòn     06 Xi lanh thuỷ lực cửa van sập, 01 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 25 tấn
•    Hành trình xi lanh: 10500 mm
•    Đường kính xi lanh: 200mm
•    Đường kính cần: 125 mm
Cần xi lanh thép không gỉ mạ phủ crom
 27 Công trình Cống CẦU SE thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải  
    Công ty Cổ phần Việt Tân Giang
 
   12 bộ tời thủy lực 30 tấn:
•    Bội số cáp n=2
•    Chiều cao nâng H=9m
Xuất xứ:
Tời thủy lực: Tổ hợp trong nước. Thiết bị hộp số, motor và phanh thủy lực nhập khẩu Italy. Tang tời và bệ đỡ chế tạo trong nước
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
    CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
 1
Thuỷ điện PLEIKRONG – Kon Tum
Cửa xả thi công
B x H = 7m x 8m 
 
Công ty cổ phần lâp máy LILAMA No.10  •    02 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 120 tấn
•    Hành trình 9000mm
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 180mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
 2 Thuỷ điện PLEIKRONG – Kon Tum
Cửa nhận nước
B x H = 7m x 8m  
 
Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam VINAINCON •    02 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 350 tấn
•    Hành trình 7320mm
•    Đường kính xi lanh: 500 mm
•    Đường kính cần: 180mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
 3 Thuỷ điện BUÔN KUỐP  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE •    05 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa xả tràn
 4
 
Thuỷ điện A VƯƠNG  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 06 Xi lanh thuỷ lực cho cửa van cung
•    Lực nâng 200 tấn
•    Hành trình xi lanh 10300 mm
•    Đường kính xi lanh: 450 mm
•    Đường kính cần: 250 mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceremic.
 
Thuỷ điện A VƯƠNG  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 05 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa xả tràn
 5
Thuỷ điện BUÔN TUA SRAH
Cửa van nhận nước
 
Tổng công ty VINAINCON •    02 Xi lanh thuỷ lực cho cửa nhận nước
•    Lực nâng 140 tấn
•    Hành trình xi lanh 6400 mm
•    Đường kính xi lanh: 360 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceremic.
 6
Thuỷ điện BUÔN TUA SRAH
Cửa van cung

 
Tổng công ty COMA •    06 Xi lanh thuỷ lực cho cửa van cung
•    Lực nâng 160 tấn
•    Hành trình xi lanh 7000 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceremic.
 7 Thuỷ điện BUÔN TUA SRAH Viện nghiên cứu máy Narime •    03 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa xả tràn
•    01 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa nhận nước
 8  Thuỷ điện ANKHE
Cửa van cung    
Công ty cổ phần cơ khí điện lực    08 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực kép.
•    Lực nâng 200 tấn.
•    Hành trình xi lanh 7100 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh Thép không rỉ mạ phủ Crom
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 9 Thuỷ điện KANAK
Cửa van cung     
Công ty cổ phần cơ khí điện lực •    06 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực kép.
•    Lực nâng 165 tấn
•    Hành trình xi lanh 7470 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh Thép không rỉ mạ phủ Crom
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 10
Thuỷ điện SRÊPOK 3 
Cửa van nhận nước  
 
Viện nghiên cứu cơ khí NARIME    02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và 06 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa van cung và cửa van nhận nước.
•    Lực nâng 140 tấn
•    Hành trình xi lanh 8800 mm
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 110 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 11 Thuỷ điện SRÊPOK 3 
Cửa van cung       
Tổng Công Ty VINAINCON 10 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung.
•    Lực nâng 160 tấn
•    Hành trình xi lanh 11400 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 220 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 12
Thuỷ điện Krong Hnang
Cửa van cung.

 
Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 276 08 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực kép.
•    Lực nâng 150 tấn
•    Hành trình xi lanh 6850 mm
•    Đường kính xi lanh: 360 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Nickel Crome 60/40 µm
 13
Thuỷ điện SÊSAN 4A 
Của van nhận nước

 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 06 Xi lanh thuỷ lực
•    Lực nâng 200 tấn
•    Hành trình xi lanh 11200 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome
 14 Thuỷ điện SÊSAN 4A  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 06 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa nhận nước.
 15 Thuỷ điện ĐỒNG NAI 3  Viện nghiên cứu máy Narime 05 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa xả tràn
 16 Thuỷ điện ĐỒNG NAI 4 Viện nghiên cứu máy Narime 05 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa van cung xả tràn.
 17
 
Thuỷ điện ĐẮKMI 4A
Cửa van cung xả tràn

 
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy LAMA IDICO 10 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung.
•    Lực nâng 135 tấn.
•    Hành trình xi lanh 9500 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome.
Thuỷ điện ĐẮKMI 4A
Cửa van nhận nước sự cố

 
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy LAMA IDICO 02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và sự cố
•    lực nâng 20 tấn
•    hành trình 5400 mm.
•    Đường kính xi lanh: 200 mm
•    Đường kính cần: 80 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
 18
Thuỷ điện BẢN CHÁT
Cửa van nhận nước và sự cố.

 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và sự cố.
•    lực nâng 300 tấn
•    hành trình 6500 mm.
•    Đường kính xi lanh: 500 mm
•    Đường kính cần: 220 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
19
Thuỷ điện BẮC HÀ
Cửa van cung xả tràn

 
Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh 08 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung.
•    Lực nâng 130 tấn
•    Hành trình xi lanh 7200 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome.
Thuỷ điện BẮC HÀ
Cửa van nhận nước sự cố

 
Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh 02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và sự cố
•    lực nâng 225 tấn
•    hành trình 5700 mm.
•    Đường kính xi lanh: 450 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
Thuỷ điện BẮC HÀ
Cửa van cung xả tràn và cửa van nhận nước

 
Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Hợp đồng lắp đặt máy nâng thủy lực cho 04 cửa van cung và 02 cửa van nhận nước
 
 
 
20
Thuỷ điện Khe Bố
Cửa van cung xả tràn
Năm 2010

 
Công ty cổ phần cơ khí điện lực 16 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung.
•    Lực nâng 160 tấn
•    Hành trình xi lanh 7280 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome
Thuỷ điện KHE BỐ
Cửa van cung xả tràn
Công ty cổ phần cơ khí điện lực Trạm nguồn thuỷ lực và tủ điện điều khiển tại chỗ cho cửa van cung xả tràn.
Thuỷ điện KHE BỐ
Cửa van nhận nước và cống xả cát
Năm 2010
 
Công ty cổ phần cơ khí điện lực 04 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước
•    lực nâng 200 tấn
•    hành trình 8500 mm.
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
02 Xi lanh thuỷ lực cửa cống xả cát
•    lực nâng 250 tấn;
•    hành trình 6500 mm.
•    Đường kính xi lanh: 420 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
Trạm nguồn thuỷ lực và tủ điện điều khiển tại chỗ cho cửa van cung xả tràn.
 21
Thuỷ điện NƯỚC TRONG
cửa nhận nước
Năm 2010

 
Công ty Cổ Phần Cơ khí và Xây Lắp 276 02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực của  cửa van nhận nước
•    Lực nâng 135 tấn
•    Hành trình xi lanh 4250 mm
•    Đường kính xi lanh: 360 mm
•    Đường kính cần: 180 mm
•    Cần xi lanh thép carbon mạ phủ ceramic
 22 Thuỷ điện ĐĂKMI 4C
Cửa van cung.
Năm 2011  
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy LAMA IDICO   04 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung.
•    lực nâng 90 tấn
•    hành trình 6000 mm.
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 23
 
Thuỷ điện ĐĂMBRI
Cửa van cung.
Năm 2011
 
Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam 06 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 03 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 90 tấn
•    hành trình 6000 mm.
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
Thuỷ điện ĐĂMBRI
Cửa van nhận nước.
Năm 2011

 
Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam 01 Xi lanh thuỷ lực cửa van phẳng và 01 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 80 tấn
•    hành trình 4000 mm.
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
 24
Thuỷ điện VĨNH SƠN 5
Cửa van cung.
Năm 2012

 
Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn 06 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 03 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 120 tấn
•    hành trình 5400 mm.
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
 25 Thuỷ điện SÔNG BẠC
Cửa van cung
Năm 2012   
  Công ty cổ phần thủy điện SÔNG BẠC     06 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 03 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 170 tấn
•    hành trình 7200 mm.
•    Đường kính xi lanh400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Crôm.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 26
 
 Thủy điện ĐỒNG NAI 2
Cửa van cung
Năm 2011 
  
 Tập Đoàn Trung Nam
   
  10 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 01 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 180 tấn
•    hành trình 7250 mm.
•    Đường kính xi lanh 420 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Crôm.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 Thuỷ điện ĐỒNG NAI 2
Cửa van nhận nước
Năm 2011   

 
 Tập Đoàn Trung Nam      02 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 01 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 80 tấn
•    hành trình 4500 mm.
•    Đường kính xi lanh 280 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Crôm.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 27  Thủy điện SÔNG BUNG 4
Cửa van cung
Năm 2013  
  Công ty Cổ Phần thiết bị thuỷ lợi     12 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 03 trạm nguồn thủy lực kép.
•    lực nâng 160 tấn
•    hành trình 6800 mm.
•    Đường kính xi lanh 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 28
 
 

Thủy điện THÁC XĂNG
Cửa van cung
Năm 2014  
 
 
 Công ty Cổ phần Đầu tư  TM và Xây dựng Long Dương    06 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 01 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 185 tấn
•    hành trình 7700 mm.
•    Đường kính xi lanh 420 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 Thủy điện THÁC XĂNG
Cửa nhận nước
Năm 2014  
  Công ty Cổ phần Đầu tư  TM và Xây dựng Long Dương     02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và 01 trạm nguồn thủy lực kép.
•    lực nâng 50 tấn
•    hành trình 4000 mm.
•    Đường kính xi lanh 250 mm
•    Đường kính cần: 140 mm
•    Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 29  
Thuỷ điện KRÔNG NÔ 3
Cửa nhận nước
Năm 2015  
  Tập đoàn Trung Nam     02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và 01 trạm nguồn thủy lực kép.
•    lực nâng 60 tấn
•    hành trình 4100 mm.
•    Đường kính xi lanh 250 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 30
 
 Thuỷ điện KRÔNG NÔ 2
Cửa nhận nước 
Năm 2015
     Tập đoàn Trung Nam     01 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và 01 trạm nguồn thủy lực kép.
•    lực nâng 100 tấn
•    hành trình 4100 mm.
•    Đường kính xi lanh 320 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 Thuỷ điện KRÔNG NÔ 2
Cửa van cung 
Năm 2015  
 
 Tập đoàn Trung Nam     08 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 01 trạm nguồn thủy lực .
•    lực nâng 120 tấn
•    hành trình 4630 mm.
•    Đường kính xi lanh 320 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 31 
 
 
 Thủy điện Trung Sơn 
Cửa van cung – Xả Mặt
Năm 2013     
   
  Công ty cổ phần Lilama10  Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 06 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 160 tấn
•    hành trình 7000 mm.
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Crôm.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 Thủy điện Trung Sơn 
Cửa van cung – Xả Sâu
Năm 2013    
 Công ty cổ phần Lilama10     02 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 01 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 30 tấn
•    hành trình 2420 mm.
•    Đường kính xi lanh: 200 mm
•    Đường kính cần: 140 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Crôm.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 
    Thủy điện Trung Sơn
  Cửa van cung – Cửa nhận nước
   
 
 Công ty cổ phần Lilama10     01 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 01 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 80 tấn
•    hành trình 5600 mm.
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Crôm.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 32
 
 Thuỷ điện SÔNG BUNG 2
Cửa van cung 
Năm 2014  
  Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung     03 trạm nguồn cửa van cung
•    lực nâng 120 tấn
•    hành trình 7800 mm.
•    Đường kính xi lanh 340 mm
•    Đường kính cần: 180 mm
Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Chrome.
     Thuỷ điện SÔNG BUNG 2
Cửa nhận nước
Năm 2014  
  Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung     01 trạm nguồn cửa van cung
•    lực nâng 30 tấn
•    hành trình 3900 mm.
•    Đường kính xi lanh 220 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 
 33     Thuỷ điện THƯỢNG KONTUM
Cửa van cung 
Năm 2016  
  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276     04 Xi lanh thuỷ lực cửa cung và 01 trạm nguồn thủy lực .
•    lực nâng 140 tấn
•    hành trình 6400 mm.
•    Đường kính xi lanh 360 mm
•    Đường kính cần: 180 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Xi lanh:  Sighinolfi - Italy
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 34
 
 Thuỷ điện SÔNG TRANH 3
Cửa van cung 
Năm 2016  

 
  Công ty Cổ phần Việt Ren     12 Xi lanh thuỷ lực cửa cung và 03 trạm nguồn thủy lực  kép
•    lực nâng 190 tấn
•    hành trình 7600 mm.
•    Đường kính xi lanh 420 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome. Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
   Thuỷ điện SÔNG TRANH 3
Cửa van cung
Năm 2016   
 Công ty Cổ phần Việt Ren     04 Xi lanh thuỷ lực cửa cung và 02 trạm nguồn thủy lực .
•    lực nâng 180 tấn
•    hành trình 12200 mm.
•    Đường kính xi lanh 420 mm
•    Đường kính cần: 180 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7
 35  
 Thủy điện SÔNG QUANG     
  Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung  02 xi lanh thuỷ lực cửa phẳng xả tràn và 01 trạm nguồn thủy lực kép:
•    lực nâng 80 tấn
•    hành trình 9500 mm.
•    Đường kính xi lanh 280 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome.
01 xi lanh thuỷ lực cửa phẳng cửa nhận nước và 01 trạm nguồn thủy lực kép:
•    lực nâng 40 tấn
•    hành trình 3000 mm.
•    Đường kính xi lanh 200 mm
•    Đường kính cần: 115 mm
Cần xi lanh thép Carbon mạ phủ Chrome.
Xuất xứ:
Xi lanh: Zhongnan – Trung Quốc
Trạm nguồn, tủ điện: tổ hợp trong nước. Thiết bị nhập khẩu EU/G7