Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Tư vấn online
0903499699
inteclinh1961@gmail.com
Hotline: 0903499699

Bản đồ

Thống kê truy cập

Hiện tại :87
Tổng số :335539
Hồ chứa nước Buôn Joong – Đắc Lắc
Mô tả dự án:
1. Tên dự án: Hồ chứa nước Buôn Joong – Đắc Lắc
2. Tên chủ dự án: Ban Quản Lý 413 Bộ NN&PTNT , Công ty Cố Phần Bình Triệu
3. Vị trí: Đắc Lắc

Nội dung cung cấp chủ yếu

04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng   13,5 tấn
•    Hành trình  3380mm
•    Đường kính xi lanh 125 mm
•    Đường kính cán: 80mm
•    Cần xi lanh Phủ  gốm Ceramix