List Products

online support


Tư vấn online
0903 499 699
inteclinh1961@gmail.com
Hotline: 0903 499 699

Maps

Access statistics

Today:49
All:394007
Công trình chống ngập Ruột Ngựa
There are no translations available

Mô tả dự án :
   1. Tên dự án : Công trình chống ngập Ruột Ngựa
   2. Tên chủ dự án:   UBND Quận 8   
   3.Vị trí : Tp. Hồ Chí Minh

 
Read more...
 
Công trình ngăn mặn CỐNG VÀM ĐÌNH
There are no translations available

Mô tả dự án :
   1. Tên dự án : Công trình ngăn mặn cống VÀM ĐÌNH
   2. Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Việt Tân Giang     
   3.Vị trí : Cà Mau

Read more...
 
Công trình chống ngập Rạch Rạch Đá
There are no translations available

Mô tả dự án :
   1. Tên dự án : Công trình chống ngập rạch Rạch Đá
   2. Tên chủ dự án:  BộNN&PTNT (MARD)
                                   Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Thiên Ấn  

   3.Vị trí : Tp. Hồ Chí Minh

 
Read more...
 
Công trình chống ngập Rạch Ông Dầu
There are no translations available

Mô tả dự án :
   1. Tên dự án : Công trình chống ngập Rạch Ông Dầu
   2. Tên chủ dự án: Bộ NN&PTNT (MARD)
                               Chi nhánh tổng công ty Sông Hồng tại thành phố HCM.

    3.Vị trí : Tp.Hồ Chí Minh
Read more...
 
Công trình chống ngập Rạch Thủ Đức
There are no translations available

Mô tả dự án :
   1. Tên dự án : Công trình chống ngập Rạch Thủ Đức
   2. Tên chủ dự án:  Bộ NN&PT NT (MARD)
                                Công ty Cổ Phần thiết bị thuỷ lợi

   3.Vị trí : Tp. Hồ Chí Minh

Read more...