List Products

online support


Tư vấn online
0903 499 699
inteclinh1961@gmail.com
Hotline: 0903 499 699

Maps

Access statistics

Today:91
All:335543
Công trình thuỷ lợi VĂN PHONG
There are no translations available

  Mô tả dự án :
  1. Tên dự án : Công trình thuỷ lợi VĂN PHONG( Cửa van cung xả tràn )  
  2. Tên chủ dự án: Bộ NN&PT NT ( MARD)
                              Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Lắp 276
  3.Vị trí : Bình Định
Read more...
 
Công trình giao thông đường thuỷ RẠCH CHANH
There are no translations available

  Mô tả dự án :
   1. Tên dự án : Công trình giao thông đường thuỷ RẠCH CHANH
   2. Tên chủ dự án: BQL các dự án Đường thuỷ Nội địa Phía Nam
   3.Vị trí : Long An
 
Read more...
 
Công trình thuỷ lợi Sông Ray
There are no translations available

  Mô tả dự án
 
1.Tên dự án: Công trình thuỷ lợi Sông Ray
 
2. Chủ dự án: Bộ NN&PT NT (MARD) , Công ty Cổ Phần thiết bị thuỷ lợi
 
3. Vị trí: Đồng Nai
Read more...
 
Công trình thuỷ lợi Định Bình
There are no translations available

  Mô tả dự án
 
1. Tên dự án: Công trình thuỷ lợi Định Bình
 
2: Tên chủ dự án: Bộ NN&PT NT (MARD) , Công ty cổ phần cơ khí 276
 
3: Vị trí: Bình Định

Read more...
 
Công trình thuỷ lợi Hà Đông
There are no translations available

  Mô tả dự án
 
1: Tên dự án: Công trình thuỷ lợi Hà Đông.
 
2: Chủ dự án: Ban Quản Lý Sông Nhuệ , Bộ NN&PTNT, Công ty Cổ phần Thiết Bị Thuỷ Lợi
 
3: Vị trí: Hà Đông.

Read more...