Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Tư vấn online
0903499699
inteclinh1961@gmail.com
Hotline: 0903499699

Bản đồ

Thống kê truy cập

Hiện tại :9
Tổng số :451614

Giới thiệu công ty


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP INTEC
Công ty được thành lập tháng 06/2001 bởi Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Linh. Ông được đào tạo chuyên ngành Máy và tự động Thủy Khí - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội từ những năm 1980 và làm nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành này tại Cộng hòa Liên Bang Đức vào năm 1991. Những ngày đầu thành lập, Công ty chuyên cung cấp và lắp đặt các hệ thống xy lanh thủy lực ....

Xem tiếp

Tên hợp đồng và thời gian thực hiện Tên chủ dự án Nội dung cung cấp chủ yếu

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Âu thuyền TẮC THU - Cà Mau.
Của quay 
BxH=16m x 6m 
Năm 2003
Chi nhánh tổng công ty Sông Hồng tại thành phố HCM. 08 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực kéo đẩy max 10 tấn
•    Hành trình 2000mm
•    Đường kính xi lanh: 140 mm
•    Đường kính cần: 80 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Crom-Nickel
Hồ chứa nước SÔNG TRÂU – Ninh Thuận
Cửa Cung BxH = 6 m x 6 m;
Ban quản lý thuỷ lợi tỉnh Ninh Thuận
Năm 2004 
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Thuỷ Lợi - Tổng côngty Cơ Khí Điện thuỷ lợi AGRIMECO 04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 24,5 tấn
•    Hành trình 4000 mm
•    Đường kính xi lanh: 180 mm
•    Đường kính cán: 110mm
•    Cần xi lanh  mạ phủ Crom-Nickel.
Hồ chứa nước BUON JOONG – Đắc lắc.
Cửa van cung BxH=5mx6m 
Năm 2005
Ban Quản Lý 413
Bộ NN&PTNT
Công ty cố phần Bình Triệu
 
04 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng   13,5 tấn
•    Hành trình  3380mm
•    Đường kính xi lanh 125 mm
•    Đường kính cán: 80mm
•    Cần xi lanh Phủ  gốm Ceramix
Công trình ngăn mặn giữ ngọt THẢO LONG – Huế
Của lật
B x H = 33m x 5m 
Năm 2005
Ban quản lý 408 – Bộ NN&PTNT
Công ty Sông Thu – Đà nẵng 
 
Xi lanh thuỷ lực .
•    Lực nâng 50 tấn
•    Hành trình 4800mm
•    Đường kính xi lanh: 250 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Crom-Nickel
Công trình ngăn mặn giữ ngọt THẢO LONG – Huế
Của lật
B x H = 33m x 5m 
Năm 2005
Ban quản lý 408 – Bộ NN&PTNT
Công ty Sông Thu – Đà nẵng 
 
05 trạm nguồn thuỷ lực, 05 hệ thống đường ống thép không rỉ và phụ kiện các loại.
Công trình ngăn mặn giữ ngọt THẢO LONG – Huế
Của lật
B x H = 33m x 5m 
Năm 2005
Ban quản lý 408 – Bộ NN&PTNT
Công ty Sông Thu – Đà nẵng 
 
Lắp đặt toàn bộ hệ thống thuỷ lực của 09 cửa lật tại công trình Thảo Long
Công trình ngăn mặn giữ ngọt THẢO LONG – Huế
Của lật
B x H = 33m x 5m  
Năm 2005
 
Ban quản lý 408 – Bộ NN&PTNT
Chi nhánh tổng công ty Sông Hồng tại thành phố HCM.
 
Xi lanh thuỷ lực và 03 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 24 tấn
•    Hành trình 3600mm
•    Đường kính xi lanh: 200 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Crom-Nickel
Hồ chứa nước IAMBLA – Đắc lắc.
Cửa van cung
B x H = 5 m x 6 m 
 
Ban Quản Lý 413
Bộ NN&PTNT
Công ty Cổ phần Thiết Bị Thuỷ Lợi
 
•    06 Xi lanh thuỷ lực và 03 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 24 tấn
•    Hành trình 4200 mm
•    Đường kính xi lanh: 200 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Crom-Nickel
Công trình kiểm soát triều Bình Lơi TP Hồ Chí MInh;
Của lật
B x H = 20m x 6m
Năm 2006
 
Công ty thoát nước thành phố HCM
Công ty cổ phần đàu tư và xây dựng thuỷ lợi Tiền Giang
02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 115 tấn
•    Hành trình 6000mm
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
Công trình kiểm soát triều Rạch Lăng
TP Hồ Chí MInh.
Của lật
B x H = 20m x 6m  
Năm 2006
 
Chi nhánh tổng công ty Sông Hồng tại thành phố HCM. 02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 115 tấn
•    Hành trình 6000mm
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
Công trình thuỷ lợi Hà Đông. Ban Quản Lý Sông Nhuệ
Bộ NN&PTNT
Công ty Cổ phần Thiết Bị Thuỷ Lợi
 
02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 115 tấn
•    Hành trình 7100 mm
•    Đường kính xi lanh: 250 mm
•    Đường kính cán: 140mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
Công trình thuỷ lợi Định Bình
Cửa van cung xả tràn.
 
Bộ NN&PT NT (MARD).
Công ty cổ phần cơ khí 276
 
•    12 Xi lanh thuỷ lực,06 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 95 tấn
•    Hành trình xi lanh 6600 mm
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 180 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic.
Công trình thuỷ lợi Sông Ray
Cửa van cung
 
Bộ NN&PT NT (MARD).
Công ty Cổ Phần thiết bị thuỷ lợi
 
•    06 Xi lanh thuỷ lực và 03 trạm nguồn thuỷ lực.
•    Lực nâng 130 tấn
•    Hành trình xi lanh 7200 mm
•    Đường kính xi lanh: 360 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ gốm Ceramic.

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
Thuỷ điện PLEIKRONG – Kon Tum
Cửa xả thi công
B x H = 7m x 8m 
 
Công ty cổ phần lâp máy LILAMA No.10  •    02 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 120 tấn
•    Hành trình 9000mm
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 180mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
Thuỷ điện PLEIKRONG – Kon Tum
Cửa nhận nước
B x H = 7m x 8m  
 
Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam VINAINCON •    02 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực
•    Lực nâng 350 tấn
•    Hành trình 7320mm
•    Đường kính xi lanh: 500 mm
•    Đường kính cần: 180mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceramix
Thuỷ điện BUÔN KUỐP  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE •    05 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa xả tràn
Thuỷ điện A VƯƠNG  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 06 Xi lanh thuỷ lực cho cửa van cung
•    Lực nâng 200 tấn
•    Hành trình xi lanh 10300 mm
•    Đường kính xi lanh: 450 mm
•    Đường kính cần: 250 mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceremic.
 
Thuỷ điện A VƯƠNG  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 05 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa xả tràn
Thuỷ điện BUÔN TUA SRAH
Cửa van nhận nước
 
Tổng công ty VINAINCON •    02 Xi lanh thuỷ lực cho cửa nhận nước
•    Lực nâng 140 tấn
•    Hành trình xi lanh 6400 mm
•    Đường kính xi lanh: 360 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceremic.
Thuỷ điện BUÔN TUA SRAH
Cửa van cung
 
Tổng công ty COMA •    06 Xi lanh thuỷ lực cho cửa van cung
•    Lực nâng 160 tấn
•    Hành trình xi lanh 7000 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh phủ gốm Ceremic.
Thuỷ điện BUÔN TUA SRAH Viện nghiên cứu máy Narime •    03 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa xả tràn
•    01 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa nhận nước
Thuỷ điện Krong Hnang
Cửa van cung.
 
Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 276 08 Xi lanh thuỷ lực và 02 trạm nguồn thuỷ lực kép.
•    Lực nâng 150 tấn
•    Hành trình xi lanh 6850 mm
•    Đường kính xi lanh: 360 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh mạ phủ Nickel Crome 60/40 µm
Thuỷ điện SÊSAN 4A 
Của van nhận nước
 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 06 Xi lanh thuỷ lực
•    Lực nâng 200 tấn
•    Hành trình xi lanh 11200 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome
Thuỷ điện SÊSAN 4A  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 06 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa nhận nước.
Thuỷ điện ĐỒNG NAI 3  Viện nghiên cứu máy Narime 05 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa xả tràn
Thuỷ điện ĐỒNG NAI 4 Viện nghiên cứu máy Narime 05 trạm nguồn thuỷ lực cho cửa van cung xả tràn.
Thuỷ điện ĐẮKMI 4A
Cửa van cung xả tràn
 
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy LAMA IDICO 10 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung.
•    Lực nâng 135 tấn.
•    Hành trình xi lanh 9500 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome.
Thuỷ điện ĐẮKMI 4A
Cửa van nhận nước sự cố
 
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy LAMA IDICO 02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và sự cố
•    lực nâng 20 tấn
•    hành trình 5400 mm.
•    Đường kính xi lanh: 200 mm
•    Đường kính cần: 80 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
Thuỷ điện BẢN CHÁT
Cửa van nhận nước và sự cố.
 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp MIE 02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và sự cố.
•    lực nâng 300 tấn
•    hành trình 6500 mm.
•    Đường kính xi lanh: 500 mm
•    Đường kính cần: 220 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
Thuỷ điện BẮC HÀ
Cửa van cung xả tràn
 
Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh 08 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung.
•    Lực nâng 130 tấn
•    Hành trình xi lanh 7200 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome.
Thuỷ điện BẮC HÀ
Cửa van nhận nước sự cố
 
Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh 02 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước và sự cố
•    lực nâng 225 tấn
•    hành trình 5700 mm.
•    Đường kính xi lanh: 450 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
Thuỷ điện BẮC HÀ
Cửa van cung xả tràn và cửa van nhận nước
 
Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Hợp đồng lắp đặt máy nâng thủy lực cho 04 cửa van cung và 02 cửa van nhận nước
Thuỷ điện Khe Bố
Cửa van cung xả tràn
Năm 2010
 
Công ty cổ phần cơ khí điện lực 16 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung.
•    Lực nâng 160 tấn
•    Hành trình xi lanh 7280 mm
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 200 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crome
Thuỷ điện KHE BỐ
Cửa van cung xả tràn
Công ty cổ phần cơ khí điện lực Trạm nguồn thuỷ lực và tủ điện điều khiển tại chỗ cho cửa van cung xả tràn.
Thuỷ điện KHE BỐ
Cửa van nhận nước và cống xả cát
Năm 2010
 
Công ty cổ phần cơ khí điện lực 04 Xi lanh thuỷ lực cửa van nhận nước
•    lực nâng 200 tấn
•    hành trình 8500 mm.
•    Đường kính xi lanh: 400 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
02 Xi lanh thuỷ lực cửa cống xả cát
•    lực nâng 250 tấn;
•    hành trình 6500 mm.
•    Đường kính xi lanh: 420 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
Trạm nguồn thuỷ lực và tủ điện điều khiển tại chỗ cho cửa van cung xả tràn.
Thuỷ điện NƯỚC TRONG – cửa nhận nước
Năm 2010
 
Công ty Cổ Phần Cơ khí và Xây Lắp 276 02 Xi lanh thuỷ lực và 01 trạm nguồn thuỷ lực của  cửa van nhận nước
•    Lực nâng 135 tấn
•    Hành trình xi lanh 4250 mm
•    Đường kính xi lanh: 360 mm
•    Đường kính cần: 180 mm
•    Cần xi lanh thép carbon mạ phủ ceramic
Thuỷ điện ĐĂMBRI
Cửa van cung.
Năm 2011
 
Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam 06 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 03 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 90 tấn
•    hành trình 6000 mm.
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
Thuỷ điện ĐĂMBRI
Cửa van nhận nước.
Năm 2011
 
Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam 01 Xi lanh thuỷ lực cửa van phẳng và 01 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 80 tấn
•    hành trình 4000 mm.
•    Đường kính xi lanh: 280 mm
•    Đường kính cần: 125 mm
•    Cần xi lanh thép không rỉ mạ phủ Crôm.
Thuỷ điện VĨNH SƠN 5
Cửa van cung.
Năm 2012
 
Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn 06 Xi lanh thuỷ lực cửa van cung và 03 trạm nguồn thủy lực.
•    lực nâng 120 tấn
•    hành trình 5400 mm.
•    Đường kính xi lanh: 320 mm
•    Đường kính cần: 160 mm
Công trình ngăn mặn cống Kênh Cụt – Kiên Giang
   Công trình thủy lợi cống Kênh Cụt nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng kết hợp phát triển giao thông, đô thị cho khu vực thành phố Rạch Giá.
Đọc tiếp...
Tiếp tục xây dựng các công trình ngăn mặn tỉnh Bến Tre( Cống Cái Cau, Cái Bích
    Trước xu thế biến đổi khí hậu và áp lực nước mặn xâm nhập sâu ngày càng tăng. Và cũng từ hiệu quả, lợi ích to lớn mà công trình cống đập Ba lai đem lại, tỉnh Bến Tre..
Đọc tiếp...
Công trình Thủy điện Thượng Kon Tum
     Dự án thủy điện Thượng Kon Tum được Chính phủ phê duyệt thuộc cấp II, nhóm A, có nhiệm vụ khai thác thủy năng sông Đăk Nghé (thuộc hệ thống sông Sê San) cung cấp..
Đọc tiếp...
Chính sách bảo hành
Quy định về bảo hành
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày giao hàng.
- Thời hạn bảo hành được ghi trên Phiếu Bảo Hành và theo quy định của từng hãng sản..

Đọc tiếp...
Chính sách thanh toán và đổi trả
1. Chính sách thanh toán
- Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng qua địa chỉ như sau

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP INTEC
Số 129T, Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện..

Đọc tiếp...
Chính sách bảo mật thông tin
1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website của công ty bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà công ty cần khách hàng cung cấp..

Đọc tiếp...