List Products

online support


04 6296 150
Tư vấn online
0984 668 699
manhtung@inteco.com.vn
Hotline: 0984 668 699

Maps

Access statistics

Today:57
All:181139
Thủy điện THÁC XĂNG
There are no translations available

Mô tả dự án
   1. Tên dự án : Thủy điện THÁC XĂNG 
  
2. Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư TM và Xây dựng Long Dương
 
  3.Vị trí : Tràng Định, Lạng Sơn
Read more...
 
Thủy điện SÔNG BUNG 4
There are no translations available

Mô tả dự án
  
1. Tên dự án : Thủy điện SÔNG BUNG 4
  
2. Tên chủ dự án: Công ty Cổ Phần thiết bị thuỷ lợi
  
3.Vị trí : Cẩm Lệ, Đà Nẵng

 

Read more...
 
Thủy điện Trung Sơn
There are no translations available

Mô tả dự án
  1.Tên dự án: Thủy điện Trung Sơn
  2.Tên chủ dự án: Công ty cổ phần Lilama10
  3.Vị trí: Trung Sơn, Thanh Hóa

Read more...
 
Thuỷ điện SÔNG BẠC
There are no translations available

Mô tả dự án
1. Tên dự án: Thuỷ điện SÔNG BẠC
2. Tên chủ dự án: Công ty cổ phần thủy điện SÔNG BẠC
3. Vị trí:  Hà Giang
Read more...